Công trình mẫu 7 – Thiết kế, thi công đài phun nước Sơn Thuỷ